Ana sayfa Üst Manşet Özel sektörün yurt dışı borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı borcu azaldı

20201015 104029 0000
20201015 104029 0000

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu Ağustos sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre azalış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni yayınladı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,9 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 333 milyon dolar azalarak 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 592 milyon dolar azalışla 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 696 milyon dolar azalarak 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 458 milyon dolar artışla 6,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 345 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,3 milyar dolar azalarak 110,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 417 milyon dolar azalarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,0’ının dolar, yüzde 34,2’sinin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,8’inin dolar, yüzde 38,7’sinin Euro, yüzde 16,1’inin Türk lirası ve yüzde 2,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 162,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 56,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 16,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.